Beneficis

  • Disminució substancial de tasques mecàniques i manuals per poder invertir el temps en anàlisi. El nostre objectiu es aconseguir que el 80% del temps sigui destinat a l’anàlisi i el 20% a processos manuals, típicament aquests percentatges es troben invertits abans de dur a terme la implementació de solucions.

  • Tenir una base sòlida d’anàlisi de dades reals en conjunt amb KPIs i informació projectada per tots el elements pels prenedors de decisions.

  • Comptar amb “una sola versió de la veritat”, en el lloc de múltiples fulles de càlcul.

  • Assegurar que, com a límit, al cinquè dia després del tancament de mes, es tinguin els Estats Financers consolidats.

  • Aconseguir un exercici i cultura de planificació constant per mitjà de la previsió de rotació amb un horitzó constant de 12 mesos.

  • Disminuir, de forma radical, els errors manuals en la informació, implementant processos, llistes de tasques i perfils de seguretat que aconsegueixin acabar amb aquestes situacions.

  • Hem implementat solucions de consolidació que es tornen altament rellevants al estar a múltiples localitats geogràfiques, reportar en varies bosses i que hagin de ser SOX compliant.

  • Hem millorat processos d’informació d’alta direcció que es revisava en paper a informació oportuna a través de tauletes des de lo general fins al detall necessari per una encertada presa de decisions.